Kungl. Musikaliska Akademiens Skriftserie

0.    Manifest för kammarmusikenöppnas i nytt fönster
0.    Anpassning – Motstånd - Naivitetöppnas i nytt fönster
0.    En livsresa med violinen – En kartläggning av Henri Marteaus insatseröppnas i nytt fönster
0.    Franz Berwald – Tonsättare, ortoped, glasbruksdisponen
öppnas i nytt fönster
0. Gunnar Wennerberg som musiker
0.    Hör upp! Stockholm Hey Listen!öppnas i nytt fönster
0.    Joseph Martin Kraus – Det stora undantaget/The Great Exceptionöppnas i nytt fönster
0.    Ljud och tystnader i dimensioneröppnas i nytt fönster
0.    Ljuv musik och öronproppar – Om hörsel, musik och hörselskadoröppnas i nytt fönster
0.    Manifest för en bättre ljudmiljööppnas i nytt fönster
0.    Musik och morgondag – en debattboköppnas i nytt fönster
0.    Svenska ljudlandskapöppnas i nytt fönster
1.    Det musikaliska formstudiet
2.    Att bedöma musikelever
3.    Om gehörsutbildningöppnas i nytt fönster
4.    Three Aspects of New Musicöppnas i nytt fönster
5.    Vår tids musik i Norden
6.    Romantisk harmoni
7.    Om notskrifter
8.    Estimation of the Validity of some Entrance Testsöppnas i nytt fönster
9.    Svenska musikperspektiv
10.  Matrikel över ledamöter av Kungl. Musikaliska akademien 1771-1971öppnas i nytt fönster
11.  Hugo Alfvéns kompositioner
12   Tor Manns partiturstudier av Sibelius symfonier: opus 39 & 43
13.  Orgeln – nybyggnad, vård, restaurering
14.  Harmonik och sats – Schubert till Ravel/Liljefors
15.  Har vi råd med symfoniorkestrar?
16.  From Sketches and Unpublished Scores 1938-56öppnas i nytt fönster
17.  Music, Room and Acousticsöppnas i nytt fönster
18.  Sven-Erik Bäcks motetter – En musikalisk-teologisk studieöppnas i nytt fönster
19.  En bok till Hilding Rosenbergöppnas i nytt fönster
20.  Sinfonia Vocale – Om Wilhelm Stenhammars  Sångenöppnas i nytt fönster
21.  Bernhard Crusell – Tonsättare och klarinettvirtuosöppnas i nytt fönster
22.  Kungl. Musikaliska Akademien – Husets 100-årsjubileum
23.  Vår hörsel och musiken
24.  Den svenska stråkkvartetten
25.  Systerligt förente – En studie i Bellmans musikalisk-poetiska teknik
26.  Music Perception in Concert Hallsöppnas i nytt fönster
27.  Nordiska musikdagar 1978
28.  Joseph Martin Kraus – Ein Meister im Gustavianischen Kulturlebenöppnas i nytt fönster
29.  Sound Generation in Winds, Strings and Computers
30.  Arbetsbok i kontrapunkt
31.  Studier och essäer tillägnade Hans Eppstein
32.  Basic Musical Functions
33.  Research Aspects on Singing
34.  Den musikaliska hjärnan
35.  Världsmusikfestens facit
36.  Hinrich Philip Johnsen – Biografi, verkförteckningöppnas i nytt fönster
37.  Tonsättarens villkor i Sverige
38.  Function, Construction and Quality of the Guitaröppnas i nytt fönster
39.  Studies of music performance öppnas i nytt fönster
40.  Musikaliska kvalitetskriterier
41.  Bird's Eye Perspectives on North American Music Life
42.  Prinzip Wahrheit – Prinzip Schönheitöppnas i nytt fönster
43.  De professionella symfoni- och operamusikernas villkor i Sverige
44.  Funderingar kring vetenskap och musik
45.  Kraus und das Gustavianische Stockholmöppnas i nytt fönster
46.  SMAC -83.  Vol. [I-II]öppnas i nytt fönster
47.  Analytica – Studies in Honour of Ingmar Bengtssonöppnas i nytt fönster
48.  Trends and Perspectives in Musicology Proceedings
49.  Instrumenthantverk
50.  Lodet och spjutspetsenöppnas i nytt fönster
51.  Eduard Tubin – Piano Works
52.  Acoustics for Choir and Orchestraöppnas i nytt fönster
53.  Second Conference on the ICTM Study Group Vol. Iöppnas i nytt fönster
53.  Second Conference on Music Archaeology (ICTM), Vol. IIöppnas i nytt fönster
54.  Harmony and Tonalityöppnas i nytt fönster
55.  Action and Perception in Rhythm and Musicöppnas i nytt fönster
56.  Die Werke von Joseph Martin Kraus – Werkverzeichnisöppnas i nytt fönster
57.  ICEM Conference on Electro-Acoustic Musicöppnas i nytt fönster
58.  Nordiska musikfester 100 åröppnas i nytt fönster
59.  O, ädle svensk – Biskop Thomas frihetssång i musik och politiköppnas i nytt fönster
60.  Georges Bizet – Letters in the Nydahl Collectionöppnas i nytt fönster
61.  Musikens livsrum i skola och lärarutbildningöppnas i nytt fönster
62.  Studia Ethnomusicologica Eurasiatica IIöppnas i nytt fönster
63.  Satisfactions – Studier i ungdomskulturens musikestetik
64.  Five Lectures on the Acoustics of the Pianoöppnas i nytt fönster
65.  Somatosensory Feedback in Musical Performanceöppnas i nytt fönster
66.  Gustavian Opera öppnas i nytt fönster
67.  Opus 37 – Studier för unga dirigenter och andra interpreteröppnas i nytt fönster
68.  Biomusicologyöppnas i nytt fönster
69.  Beiträge zur Biographie J. G. Naumanns
70.  Les très riches heuers de la musique en Afrique
71.  Medieval Studies
72.  Gluing Tonesöppnas i nytt fönster
73.  Den kommunala musikskolan idag och i morgon
74.  Musiken i Sverige, vol I-IVöppnas i nytt fönster
75.  Choral Music Perspectives – Dedicated to Eric Ericsonöppnas i nytt fönster
76.  Instrument och interpretationöppnas i nytt fönster
77.  Hemländsk hundraårig sång – 1800-talets musik och det nationellaöppnas i nytt fönster
78.  Johan Helmich Roman – Liv och verk genom samtida ögonöppnas i nytt fönster
79.  SMAC -93. Proceedings of the Stockholm Music Acoustics Conferenceöppnas i nytt fönster
80.  Tor Mann – Partituranalyser av Jean Sibelius symfonier 1-8öppnas i nytt fönster
81.  Texter om svensk folkmusik – Från Haeffner till Lingöppnas i nytt fönster
82.  Liv, verk, tid – Till biografiskrivandets renässansöppnas i nytt fönster
83.  Notera tiden – 8 essäer om ljudkonst, dans & estetiköppnas i nytt fönster
84.  Kungl. Musikaliska akademiens Jubileumsmatrikel 1771-1995öppnas i nytt fönster
85.  Musik i Nordenöppnas i nytt fönster
86.  Aspects of Twentieth Century Performance Practiseöppnas i nytt fönster
87.  Ture Rangström – Liv och verk i samspelöppnas i nytt fönster
88.  Sven-Erik Bäck – En bok om musikern och medmänniskanöppnas i nytt fönster
89.  Proceedings – From Awareness to Actionöppnas i nytt fönster
90.  Gösta Nystroem – Musikern, målaren, människanöppnas i nytt fönster
91.  The Musician in Focusöppnas i nytt fönster
92.  Rätten till menuettenöppnas i nytt fönster
93.  Musik, medier, mångkulturöppnas i nytt fönster
94.  33 nya svenska komponisteröppnas i nytt fönster
95.  ... att tvinga tonerna att tala - En bok till Ingvar Lidholmöppnas i nytt fönster
96.  Berwald-Studien/Berwald Studiesöppnas i nytt fönster
97.  Profiler – Fem essäer om svensk tonkonst under förra sekletöppnas i nytt fönster
98.  Ericskrönikan – Tio samtal med Eric Ericsonöppnas i nytt fönster
99.  Oscar Byström – Ett svenskt musikeröde från 1800-taletöppnas i nytt fönster
100. Tjugotvå psalmer & andliga visor genom fem sekler
101. En rundresa med Charles Burney – 1700-talets musikmiljöeröppnas i nytt fönster
102. Wallneriana – Tretton samtal med Bo Wallneröppnas i nytt fönster
103. Dag Wirén – en vägvisareöppnas i nytt fönster
104. Pythagoras sträng – Essäer kring musikens gränseröppnas i nytt fönster
105. Wilhelm Peterson-Berger – en vägvisareöppnas i nytt fönster
106. Ovan stridsvimlet öppnas i nytt fönster
107. Svenska Tonsättare: Hilding Rosenbergöppnas i nytt fönster
108. Joseph Martin Kraus: Brev 1776-1792öppnas i nytt fönster
109. Bo Wallner – En symposierapportöppnas i nytt fönster
110. Svenska Tonsättare: Lars Johan Werleöppnas i nytt fönster
111. Svenska Tonsättare: Ingvar Lidholmöppnas i nytt fönster
112. La folia – en europeisk melodi i svenska musikmiljöeröppnas i nytt fönster
113. Starka musikupplevelseröppnas i nytt fönster
114. Jan Johansson – tiden och musiken öppnas i nytt fönster
115. Svenska Tonsättare: Lars-Erik Larssonöppnas i nytt fönster
116. Svenska Tonsättare: Emil Sjögrenöppnas i nytt fönster
117. Rum, människa, musiköppnas i nytt fönster
117. Quid est tonus?öppnas i nytt fönster
118. Franz Liszt och 1800-talets konstmusiköppnas i nytt fönster
119. Svenska tonsättare: Bo Nilssonöppnas i nytt fönster
120. Patos och tradition – en bok om och med dirigenten Tor Mann
121. Sjutton Beethoven-variationer
122. Joseph Martin Kraus
123. Svenska Tonsättare: Eduard Tubin
124. Svenska Tonsättare: Anders Eliasson
125. Hugo Alfvén – liv och verk i ny belysningöppnas i nytt fönster
126. Svenska tonsättare: Sven-David Sandströmöppnas i nytt fönster
127. Figure Humaine – Människans ansikteöppnas i nytt fönster
128. Wilhelm Peterson-Berger – tondiktare och kritikeröppnas i nytt fönster
129. Replikeröppnas i nytt fönster
130. Modernism, modernitet, musik
131. Svenska tonsättare: Bo Linde
132. Bibliografi – Jan Ling
133. Apropå Jan Ling
134. Armas Järnefelt
135. Svenska tonsättare: Allan Pettersson
136. Varifrån kommer musiken?
137. Franz Berwald – belysningar och reflektioner
138. Svenska tonsättare: Gösta Nystroem
139. Svenska tonsättare: Moses Pergament
141. Kungl. Musikaliska akademien och folkmusiken
142. Svenska tonsättare: Daniel Börtz

Kategorier