Missionskyrkan, Uppsala

Gosskör i 2020-talet

Seminarium
Fri entré!

Sveriges äldsta gosskör, Uppsala domkyrkas gosskör firade år 2020 100-årsjubileum. Men den kyrkliga gosskörstraditionen sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden. För en del representerar den en gammal och förlegad syn på kyrkan och samhället. För andra är det en väg in i framtiden med arbetet med mer jämställdhet och öppenhet. Hur kan gosskörsarbete verka för att allas intresse ska kunna tas omhand i en körvärld med flickor och kvinnor i majoritet? I seminariet ser vi på gosskörernas möjlighet till just detta. Vi talar om rekrytering, behov, kontinuitet och målbrott utifrån ett modernt förhållningssätt.

Seminariet är öppet för allmänheten.

Seminariet genomförs som en del av Musikens år 2021 med anledning av Kungl. Musikaliska Akademiens stora projekt Sjungande Barn.

Arrangör:
Föreningen Sveriges körledare, Svenska kyrkans gosskörsförening, Uppsala domkyrkas gosskör

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00