Musikhögskolan Ingesund (livestreamas)

IMPRO 2021: Musik och teknik i samspel i undervisning - fältet mellan
musikproduktion och musiker

Livestreamat seminarium

Hur kan vi arbeta med producerad musik och de olika musikaliska och musiktekniska element den innehåller (som reverb och delay, spektral bearbetning som distortion, filtrering och/eller olika former av musikaliska pålägg) tillsammans med samspel och improvisation i ensembleundervisning?

Klas-Henrik ”Klabbe” Hörngren – lektor som undervisar i ensemble och piano (rytmisk improviserad musik)
vid Musikhögskolan Ingesund

Arrangör:
Musikhögskolan Ingesund

Detta evenemang är en del i ett helt nytt samarbete mellan landets högre musik- och operautbildningar med anledning av Kungl. Musikaliska akademiens 250-årsjubileum:

”Tillsammans med Sveriges musikhögskolor och operautbildningar genomförs med anledning av detta jubileum ett helt nytt samarbete med improvisation som gemensam nämnare. Samarbetet ska kunna ta sig olika uttryck och bestå av många olika delar, men gemensamt för det hela ska vara att alla genrer ska kunna involveras, att detta ska vara en språngbräda för framtida samarbeten mellan lärosätena och att denna verksamhet ska genomsyras av en ömsesidig vilja att utforska varandras musikaliska kompetenser för att nå sitt eget konstnärliga, vetenskapliga eller pedagogiska djup.”

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00