Arkiv och dokumentation

Musikaliska Akademins arkiv är idag uppdelat i Huvudarkivet samt Musikhögskolan med föregångare.

Huvudarkivet 1771-2000

Deponerat på Musik- och teaterbiblioteket (tidigare Statens musikbibliotek) (http://www.muslib.se/sma/index.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Där finns även arkivförteckning samt protokollsregister. Depositionen omfattar 130 hyllmeter protokoll, matriklar, korrespondens, räkenskaper mm.

Musikhögskolans arkiv med föregångare

1797-t.o.m förstatligandet 1971 är deponerat på Musik- och teaterbiblioteket  (http://www.muslib.se/sma/index.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Omfattar handlingar åren 1797-1971. Innehåller handlingar såsom examensprotokoll, elevmatriklar, elevarbeten, konsertprogram. Arkivet förvaras på Statens musikbibliotek.

Arkiven som förvaras på Musik- och teaterbiblioteket räknas som offentliga och kan beställas fram via Musik- och teaterbibliotekets lånedisk.

Musikaliska akademiens arkiv fr o m 2001

Förvaltas av akademien själv. Merparten av arkivmaterialet är enskilt och omfattas inte av offentlighetsprincipen.

Kyrkomusiker

Akademien ansvarade t o m 1993 för examinationer av kyrkomusiker. Vid förkomna betyg från kantorsutbildningarna, beställs utskrift ur examensprotokoll hos Musik- och Teaterbiblioteket.

Mer om Akademiens historia

Kungl Musikaliska akademiens Matrikel 1771-1995,
KMA skriftserie nr 84, 1996

Inventering av källor och litteratur rörande musikaliska akademien
av Pia Nyström
2000 ISSN 1404-1863


Institutioner tidigare knutna till Kungl. Musikaliska akademien


Musik- och teaterbiblioteket
(f.d. Musikaliska Akademiens bibiliotek)
www.muslib.se Länk till annan webbplats.

Statens Musiksamlingar
www.smus.se Länk till annan webbplats.

Kungliga Musikhögskolan
www.kmh.se Länk till annan webbplats.

Musikmuseet
www.musikmuseet.se Länk till annan webbplats.

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00