Stiftelser och fonder


Hugo Alfvén-fonden

 • Ständige sekreteraren Fredrik Wetterqvist, ordförande
 • Director musices Stefan Karpe  
 • Professor Cecilia Rydinger
 • Hovsångerskan Anita Soldh
 • Universitetslektor Joakim Tillman
 • Dirigent Finn Rosengren, Uppsala universitet, suppleant
 • Karin Holdar, suppleant
 • Intendenten, adjungerad
 • Kamreraren, adjungerad


Externa stiftelser med anknytning till Kungl. Musikaliska Akademien: 

Göran Lagervalls Stiftelse

 • Professor Tomas Löndahl, ordförande
 • Ständig sekreterare Konstakademien Isabella Nilsson
 • Veronica Wolgast Carstorp, Socialförvaltningen
 • Kamrerare Elisabeth Midhamre, suppleant


Stiftelsen Albin Hagströms Minnesfond

 • Forskningsarkivarie Wictor Johansson, ordförande
 • Musiker Lisa Långbacka
 • Musiker Barbro Lindkvist
 • Gitarrist Johan Norberg
 • Peter Swartling
 • Kamreraren, adjungerad
 • Ständige sekreterarens assistent, adjungerad
   

Erik Järnåkers donation i Kungl. Musikaliska Akademien

Stiftelsen Stråkinstrumentfonden

 • Violinist Christian Bergkvist, ordförande
 • Christer Benktsson, vice ordförande 
 • Hovrättsråd Helga Hullmann, sekreterare
 • Konsertmästare Bernt Lysell
 • Professor Torleif Thedéen
 • Jannika Gustafsson, suppleant
 • Cellist Erik Wahlgren, suppleant
 • Kamreraren, adjungerad
 • Ständige Sekreteraren, adjungerad

Stiftelsen Saltö

 • Sångerskas Monica Danielson, ordförande
 • Tonsättare Catharina Backman, FST
 • Martin Jonsson Tibblin, FST
 • Pianist Anna Christersson, sekreterare
 • VD Michael Brännvall
 • Tonsättare Magnus Brunnskog, suppleant, FST
 • Violinist Malin Nyström, suppleant
 • Tonsättare Eva Sidén. suppleant FST
 • Saxofonist Jörgen Pettersson, suppleant
 • Violinist Malin William Olsson, suppleant
 • Kamreraren, adjungerad
 • Ständige Sekreteraren, adjungeradKungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00