Nationella och lokala stipendier

Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) förvaltar ett stort antal stipendiefonder avsedda att främja unga musikstuderandes utbildning. Stipendierna avser alla kompletterande och/eller fortsatta högre musikstudier.

Två slag av högre studiestipendier finns att söka:

Nationella stipendier

Sista ansökningsdag till nationella stipendier var den 3 maj 2021.

Nationella stipendier kan sökas av instrumentalister och sångare inom konstmusik-, jazz- och folkmusikområdet samt av dirigenter, kompositörer och instrumenttekniker.

Studenter som vidprovtillfället minst har påbörjat andra året på en masterutbildning i musik vid någon av landets musikhögskolor är välkomna att provspela. 
Särskilda behörigheter för jazz-, folkmusik-, kördirigerings- orgel- och operastuderande samt övriga behörighetsregler finns i det informationsmaterial som läggs ut på denna sida i mars varje år.

Observera behörighetsreglerna för studenter antagna till operautbildning (vid OHS och HSM) eller utbildning i jazz, folkmusik, kördirigering eller orgel: Sökande får provspela/sjunga från det att de har påbörjat tredje året på en kandidatutbildning.

Provspelningar genomförs i september/oktober för instrumentalister, sångare och dirigenter. Kompositörer ska komma in med partitur och eventuella inspelningar.

Stipendiebeloppen varierar mellan 30 000 och 90 000 kronor.

Blanketter och information läggs normalt ut på www.musikaliskaakademien.se/stipendier i mars varje år.

Kungl. Musikaliska Akademien är mån om att samtliga sökande ska känna förtroende för stipendieverksamheten. Av det skälet tillämpas särskilt framtagna bedömningsrutiner för juryarbetet. Vi välkomnar också eventuella synpunkter och tips rörande stipendieverksamheten.

Lokala stipendier

Sista ansökningsdag till Lokala stipendier är den 18 oktober.

Studenter inskrivna vid någon av landets musik- eller operahögskolor är välkomna att söka. Högskolorna administrerar själva dessa ansökningar. Stipendierna rekvireras från KMA på särskild rekvisitionsblankett som läggs ut på www.musikaliskaakademien.se/stipendier.

Stipendiebeloppen varierar mellan 7 500 och 20 000 kronor. Ansökan lämnas/skickas till den högskola där den sökande är inskriven. (Studenter vid HSM, MHM & KMH ansöker elektroniskt enligt särskilda rutiner vid högskolan)

Blanketter och information läggs ut på www.musikaliskaakademien.se/stipendier i september varje år.


Ansökningsblankett nationella stipendier 2021:
Ansökningsblankett nationella stipendier 2021PDF
Ansökningsblankett nationella stipendier - Instrumenttekniker 2021PDF

(Ladda gärna ner blanketten, fyll i den digitalt och maila den sedan till oss.)

Information nationella stipendier 2021:
Information nationella stipendierPDF
Information in EnglishPDF

Tilldelade stipendier 2020
Stipendielista 2020PDF
UtbetalningsreglerPDF
RekvisitionsblankettPDF
Juryer 2020PDF

Återredovisning
ÅterredovisningsblankettPDF
(Stipendier från 75 000 kr och uppåt)

Lokala stipendier 2021

Ansökan Lokala stipendierPDF
Information Lokala stipendierPDF


Jenny Lind-stipendiet

Jenny Lind-stipendiet delas ut inom ramen för Kungl. Musikaliska Akademiens nationella stipendieprov och dess bedömningsrutiner. I samband med stipendieprovsjungningarna under hösten utser sångjuryn en Jenny Lind-stipendiat. Folkets Hus och Parker arrangerar vanligtvis konsertturnéer för stipendiaten påföljande sommar. I samband med stipendieprovsjungningarna utses även en medföljande manlig sångare till en av dessa turnéer.


Edward Klingspor
Tel 08-407 18 08
edward.klingspor(a)musikaliskaakademien.se

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00