Äldre svenska tonsättares verk

Utgivningen bekostades med bidrag från Statens Kulturråd och administrerades genom Nämnden för Utgivning av äldre svensk musik. Två kommittéer ansvarade för var sin utgåva, MMS-kommittén för serien Monumenta Musicae Svecicae och Berwald-kommittén för Franz Berwald Sämtliche Werke/Complete Works, en delserie inom den förstnämnda serien.

MMS gavs ut av Edition Reimers, Stockholm och är numera tillgänglig på Levande musikarv.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Berwaldutgåvan ges ut av Bärenreiter-Verlag, Kassel.

Johan Helmich Romans sigill

Johan Helmich Romans sigill

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00