Publicerad: 2012-02-20

Kungligt belönade
Stefan Forsberg, VD vid Stockholms konserthus, har tilldelats H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i serafimerordens band. Klarinettisten Martin Fröst belönades med medaljen Litteris et Artibus.

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00