Tonhallen, Sundsvall

Paneldebatt: Utan musik – ingen demokrati?

Seminarium

Under många år har allas rätt till högkvalitativa musikaliska liveupplevelser – oavsett glesbygd eller storstad – varit central inom svensk kulturpolitik. Under 70-80-90-talen byggdes en rad regionala musikinstitutioner upp. Musikskolorna expanderade.


Hur ser det ut nu, år 2021? Är det fortfarande en självklarhet att kunna möta musik inom olika genrer var man än bor? Vad händer när det skärs ner i musik- och kulturskolors anslag? När institutionerna år efter år ser medlen krympa till följd av otillräckliga anslagshöjningar? Hur går det med demokrati och jämställdhet?


I paneldebatten vill vi diskutera dessa frågor. Medverkande bl a Patrik Ringborg, dirigent, Elisabet Ljungar, chef och konstnärlig ledare Musik Västernorrland. I nära anslutning till paneldebatten spelar Nordiska Kammarorkestern en konsert med amerikanska dirigenten JoAnn Falletta, då bl a annat svenska tonsättaren Andrea Tarrodis symfoni The Four Elements får sin världspremiär.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00