Anders Lönns resestipendium

Anders Lönns resestipendium är instiftat för att uppmuntra till svenskt deltagande i IAML:s konferens som äger rum under sommarhalvåret varje år på olika platser runt om i världen. International Association of Music Libraries, Archives and Documentation (IAML)  är en internationell föreningen som syftar till att stödja de som är yrkesverksamma inom musikbibliotek, dokumentation  eller arkiv och den har en svensk underavdelning Svensk Musikbiblioteksförening (SMBF). Stipendiemedel kan sökas med avsikt att täcka kostnader för resa, hotell samt konferensavgift. 2020 hålls konferensen i Prag, 19-24 juli.

Stipendiet kan sökas både av studenter och yrkesverksamma. Ingen särskild blankett för ansökan behövs.

Anders Lönns resestipendium 2019 gick till Sebastian Lindblom, Stockholm
 
Tidigare utdelade stipendier:

2018 Niklas Bogren Persson

2017 Besa Spahiu och Anna-Karin Skansen

2016 Inger Jullander
2015 Lena Nettelbladt
2014 Kerstin Carpvik
2013 Mathias Boström och Blekinge Musiksamlingar
2012 Anders Cato
2011 Inger Enquist

Nästa ansökningstillfälle är senast 1 mars 2020.


Text

Kontakt:
Helena Karlsson
helena.karlsson(a)musikaliskaakademien.se
08-407 18 12

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00