Göran Lagervalls Musikstipendium

Utdelas årligen av Göran Lagervalls stiftelse till lärare vid någon av landets musikhögskolor för betydelsefulla pedagogiska insatser efter beslut i akademiens styrelse.

Göran Lagervalls musikstipendium inom högre musikutbildning 2016 tilldelades Staffan Hedin. Med djup musikteoretisk kunskap, stor erfarenhet och ett brinnande intresse utvecklar han ständigt nya undervisningsformer och arbetsmetoder. Därigenom lyckas han utveckla varje students kunskaper inom detta område, utifrån vars och ens förutsättningar. Otaliga är de kyrkomusiker, musiklärare, teoripedagoger, dirigenter och tonsättare som har fått en gedigen musikteoretisk grund genom hans undervisning. Stipendiet är på 25 000 kronor

Tidigare stipendiater

2015 Annmarie Wangin
2014 Lars Ohlsson
2013 Sven Ahlbäck
2012 Irene Perdahl
2011 Gunnar Spjuth
2010 Mats Jansson
2009 Ingvar Dahl
2008 Marianne Khoso
2007 Joakim Anterot

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00