Äldre svenska tonsättares verk

Utgivningen bekostas med bidrag från Statens Kulturråd och administreras genom Nämnden för Utgivning av äldre svensk musik. Två kommittéer ansvarar för var sin utgåva, MMS-kommittén för serien Monumenta Musicae Svecicae och Berwald-kommittén för Franz Berwald Sämtliche Werke/Complete Works, en delserie inom den förstnämnda serien.

MMS utkommer på Edition Reimers, Stockholm, och Berwaldutgåvan på Bärenreiter-Verlag, Kassel.

Johan Helmich Romans sigill

Johan Helmich Romans sigill

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00