Äldre svenska tonsättares verk

Kungl. Musikaliska Akademien är sedan 2002 huvudman för utgivningen av äldre svenska tonsättares verk.

Utgivningen bekostas med bidrag från Statens Kulturråd och administreras genom Nämnden för Utgivning av äldre svensk musik. Två kommittéer ansvarar för var sin utgåva, MMS-kommittén för serien Monumenta Musicae Svecicae och Berwald-kommittén för Franz Berwald Sämtliche Werke/Complete Works, en delserie inom den förstnämnda serien.

MMS utkommer på Edition Reimers, Stockholm, och Berwaldutgåvan på Bärenreiter-Verlag, Kassel.
Johan Helmich Romans sigill

Johan Helmich Romans sigill

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00