Ingvar Lidholm-priset

Priset instiftades av Kungl. Musikaliska akademien till Ingvar Lidholms 90-årsdag och tilldelas en svensk tonsättare eller annan musikperson som i Ingvar Lidholms anda på ett utmärkande sätt verkat för den nya musiken.

2016 års pris tilldelas Marie Samuelsson med motiveringen: ”Hon är en starkt personlig röst i den nya svenska musiken. Hennes verk uppvisar en oavbrutet fängslande klangfantasi och stor tematisk bredd. Och en djup inlevelse i människans villkor”. Priset är på 50 000 kronor och delas ut vid akademiens högtidssammankomst.

Tidigare pristagare:

2013 Thomas Jennefelt
2011 Daniel Börtz


Marie Samuelsson. Foto: Josef Doukkali

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00