Lediga tjänster

Kungl. Musikaliska akademien söker

AKADEMIKAMRERARE

Kungl. Musikaliska akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet.

Verksamheten finansieras genom avkastning från eget kapital samt visst statsbidrag. Av Akademien förvaltade stiftelser och fonder uppgår tillsammans till cirka 400 miljoner kronor.

Vi söker nu en AKADEMIKAMRERARE med tillträde under våren 2018. Anställningen är på heltid, men med sikte inställt på ca 80 procent. Kamreraren är direkt underställd Ständige sekreterare och ska i samarbete med ordföranden i Akademiens förvaltningsnämnd administrativt bistå förvaltningsnämnden, svara för redovisning, budgetarbete, bokslut, löne- och personaladministration, kontakter med depåförvaltare samt lokal- och avtalsärenden. Kamreraren ska liksom övrig personal också kunna ge allmänt praktiskt stöd till Akademiens olika verksamheter. I den dagliga verksamheten arbetar kamreraren tillsammans med Akademiens ekonomiassistent. 

Uppgiften som AKADEMIKAMRERARE förutsätter utbildning motsvarande civilekonom, erfarenhet av redovisning-, budget- och bokslutsarbetet, samt förmåga att samarbeta inom ett litet kansli med verksamhetsinriktning på kulturområdet. Du bör ha minst 10-15 års erfarenhet i yrket. Ett personligt musikintresse bidrar till att göra uppgifterna mer intressanta. Akademiens kansli är beläget vid Blasieholmstorg i Stockholm.

Uppgift om tjänsten lämnas av:
Ständige sekreteraren Fredrik Wetterqvist, tfn 0708 - 89 55 84
Kamrerare Agneta Engblom, tfn 08 - 407 1811

OBS! Förlängd ansökningstid. Ansökan med löneanspråk ska vara Akademien tillhanda senast den 5 mars 2018.

Välkommen med din ansökan till jobb@musikaliskaakademien.se eller per post till:

Kungl. Musikaliska akademien
Blasieholmstorg 8
111 48 Stockholm

--

 

Kungl. Musikaliska akademien söker
AKADEMIVAKTMÄSTARE

Kungl. Musikaliska akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet.

Vi söker nu en VAKTMÄSTARE med tillträde under våren 2018. Anställningen är på ca 70 procent. Vaktmästaren ansvarar för bl.a. posthantering, kopiering, inköp, möblering, kök, visst underhåll, larm, nycklar, telefoni, och kontakter med fastighetsägaren i praktiska frågor.   

Erfarenhet av fotografering, och kompetens inom IT och sociala medier ett särskilt plus.

Vaktmästaren ska liksom övrig personal också kunna ge allmänt praktiskt stöd till Akademiens olika verksamheter. 

Uppgiften som VAKTMÄSTARE förutsätter erfarenhet av liknande uppgifter, goda referenser samt förmåga att samarbeta inom ett litet kansli med verksamhetsinriktning på kulturområdet. Ett personligt musikintresse bidrar till att göra uppgifterna mer intressanta. Akademiens kansli är beläget vid Blasieholmstorg i Stockholm.

Uppgift om tjänsten lämnas av:
Ständige sekreteraren Fredrik Wetterqvist, tfn 0708 - 89 55 84
Vaktmästare Kerstin Ericsson, tfn 08 - 407 18 00

Ansökan med löneanspråk ska vara Akademien tillhanda senast den 15 januari 2018.

Välkommen med din ansökan till jobb@musikaliskaakademien.se eller per post till 

Kungl. Musikaliska akademien
Blasieholmstorg 8
111 48 Stockholm

Kungl. Musikaliska akademien söker just nu:

AKADEMIKAMRERARE och
AKADEMIVAKTMÄSTARE

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00