Om Akademien

Kungl. Musikaliska akademien instiftades av Gustav III år 1771. Idag är Akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens musikliv.

”Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.”


Ur Kungl. Musikaliska akademiens stadgar, fastställda av regeringen den 27 april 2000

Tårtkalas vid akademiens
246-årsdag

Kungl. Musikaliska akademiens instiftelsebrev signerades den 8 september 1771. Den dagen firas som akademiens födelsedag.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00