Gunnar och Judith de Frumeries stipendier

Medverkande vid utdelningen 2016. Foto: Max Låke

Gunnar och Judith de Frumeries Stipendiefond utdelar stipendier till personer som "under en mångårig gärning visat sig värdesätta samt föra vidare eller på annat sätt befrämja svensk tonkonst, i första hand Gunnar de Frumeries verk och/eller intresset för hans tonkonst".

Karl-Magnus Fredriksson, tilldelas 2017 års stipendium om 40 000 kr för det förtjänstfulla sätt på vilket han under lång tid och i skilda sammanhang framfört musik av Gunnar de Frumerie och andra svenska tonsättare.

Tidigare stipendiater:

2016: pianisten Anna Christensson och musikforskaren Christina Tobeck
2015: pianisten Martin Sturfält
2014: cellisten Mats Lidström
2013: professor Dorothy Irving och hovsångerskan Ingrid Tobiasson
2012: operasångerskan Anita Soldh och dirigenten Anders Eby


För belöningen gäller inga ansökningsförfaranden.

Gunnar de Frumerie

Gunnar de Frumerie

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00