Kansli

Adress: Blasieholmstorg 8, 111 48 Stockholm
Telefon, växel: 08-407 18 00
e-post: adm@musikaliskaakademien.se
Bankgiro: 5366-9586

Tomas Löndahl

Fredrik Wetterqvist
Ständig sekreterare | Permanent Secretary
Telefon: 08-407 18 02
fredrik.wetterqvist(a)musikaliskaakademien.se

Anna Ingvarsdóttir Cronström
Ständige sekreterarens assistent | Assistant to Permanent Secretary
Telefon: 08-407 18 02
anna.cronstrom(a)musikaliskaakademien.se

Ann-Charlotte Hell
Projektledare Levande Musikarv | Project Manager Swedish Musical Heritage
Telefon: 08-407 18 20
ann-charlotte.hell(a)musikaliskaakademien.se

Elisabeth Midhamre
Kamrerare | Chief Financial Officer
Telefon: 08-407 18 11
elisabeth.midhamre(a)musikaliskaakademien.se

Erik Wallrup
T.f. Forskningssekreterare | Acting Research Secretary
08-407 18 08
erik.wallrup(a)musikaliskaakademien.se

Helena Karlsson
Ekonomi och projektadministration | Economy and projects
Telefon: 08-407 18 12
helena.karlsson(a)musikaliskaakademien.se

Max Låke
Producent och Stipendiehandläggare | Producer and Scholarships
Verksamhetsledare Unga tankar om musik | Director UTOM

Telefon: 08-407 18 07
Mobil: 0765-25 18 07
max.lake(a)musikaliskaakademien.se

Vakant
Vaktmästare | Caretaker
Telefon: 08-407 18 05
adm(a)musikaliskaakademien.se

Susanne Fåhraeus
Stipendieassistent | Scholarship Assistant
Telefon: 08-407 18 13
susanne.fahraeus(a)musikaliskaakademien.se

Institutioner tidigare knutna till Musikaliska Akademien:
 
Musik och teaterbiblioteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (f.d. Musikaliska Akademiens bibiliotek)

Statens Musikverk länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(f.d. Statens Musiksamlingar)

Kungliga Musikhögskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Scenkonstmuseet (fd. Musikmuseet) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om konsertverksamheten på Musikaliska (fd. Nybrokajen 11):
www.musikaliska.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00