Hilding Rosenbergstipendiet

Stipendier med prisstatus som utdelas vid akademiens högtidssammankomst på förslag av akademiens forskningsnämnd. För belöningen gäller inga ansökningsförfaranden, men akademien tar gärna emot förslag till lämpliga mottagare.

Hilding Rosenberg stipendium för svensk musikvetenskap 2017 tilldelas fil. dr Mischa van Kan för hans doktorsavhandling Swingin’ Swedes: The Transnational Exchange of Swedish Jazz in the US. Den behandlar ett tidigare föga utforskat material i en välskriven och logiskt disponerad framställning, där aktuella teoretiska perspektiv anläggs på ett självständigt vis och det empiriska materialet ger ny kunskap om hur 'det svenska' betraktats och använts. Stipendiet är på 20 000 kronor.

2017 Mischa van Kan

2016 Peter van Tour
2015 Ulrik Volgsten
2014 Maria Schildt, Carina Borgström-Källén
2013 Erik Wallrup
2012 Ann-Sofie Paulander, Cecilia Björck
2011 Joel Speerstra
2010 Alf Björnberg
2009 Alf Gabrielsson
2008 Petra Garberding, Henrik Rosengren
2007 Gunnar Bucht
2006 Fabian Dahlström
2005 Jonas Fornäs
2004 Martin Tegen
2003 Signe Rotter
2002 Kia Hedvall, Christina Tobeck
2001 Margareta Jersild
2000 Eva Nässén, Per O Boman
1999 Anders Barnö och Camilla Lundberg, Jacob Derkert
1998 Alf Arvidsson, Lars Lilliestam
1997 Per-Anders Hellqvist, Boel Lindberg, Gunnar Valkare
1996 Karl-Olof Edström, Lennart Hedwall
1995 Laila Barkefors, Joakim Tillman
1994 Leif Jonsson, Owe Ronström

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00