Hilding Rosenbergstipendiet

Stipendier med prisstatus som utdelas vid akademiens högtidssammankomst på förslag av akademiens forskningsnämnd. För belöningen gäller inga ansökningsförfaranden, men akademien tar gärna emot förslag till lämpliga mottagare.

Hilding Rosenberg stipendium för svensk musikvetenskap 2019 tilldelas Elif Balkir och Åsa Stjerna.

Fil. dr Elif Balkir tilldelas Hilding Rosenberg stipendium för svensk musikvetenskap för sin doktorsavhandling som är en djuplodande och rik jämförande studie av de två ledande miljöerna för elektroakustisk musik mellan åren 1965 och 1980: GRM på franska radion och Elektronmusikstudion i Stockholm. Elif Balkir visar hur musiken och dess estetik har vuxit fram ur en växelverkan mellan konstnärliga visioner, ett fenomenologiskt förhållningssätt och teknologisk utveckling.

Fil. dr Åsa Stjerna tilldelas Hilding Rosenberg stipendium för svensk musikvetenskap för sin konstnärliga doktorsavhandling ”Before Sound: Transversal Processes of Site-Specific Sonic Practice”, som består av en bok samt dokumentation av tre ljudinstallationer. I dialog med poststrukturalistiska teoribildningar och genom egen konstnärlig praxis utvecklar Åsa Stjerna redskap för att skapa, artikulera och analysera platsspecifika ljudkonstverk, vad hon kallar ”transversala processer”. Vid sidan av sin akademiska verksamhet har Stjerna mer än 20 års erfarenhet av ljudkonstverk för offentliga rum.

2018 Daniel Fredriksson, Peter Spissky
2017 Mischa van Kan
2016 Peter van Tour
2015 Ulrik Volgsten
2014 Maria Schildt, Carina Borgström-Källén
2013 Erik Wallrup
2012 Ann-Sofie Paulander, Cecilia Björck
2011 Joel Speerstra
2010 Alf Björnberg
2009 Alf Gabrielsson
2008 Petra Garberding, Henrik Rosengren
2007 Gunnar Bucht
2006 Fabian Dahlström
2005 Jonas Fornäs
2004 Martin Tegen
2003 Signe Rotter
2002 Kia Hedvall, Christina Tobeck
2001 Margareta Jersild
2000 Eva Nässén, Per O Boman
1999 Anders Barnö och Camilla Lundberg, Jacob Derkert
1998 Alf Arvidsson, Lars Lilliestam
1997 Per-Anders Hellqvist, Boel Lindberg, Gunnar Valkare
1996 Karl-Olof Edström, Lennart Hedwall
1995 Laila Barkefors, Joakim Tillman
1994 Leif Jonsson, Owe Ronström

Elif Balkir och Prinsessan Christina vid akademiens högtidssammankomst 2019. Foto: Urban Wedin.

Åsa Stjerna och Prinsessan Christina vid högtidssammankomsten 2019. Foto: Urban Wedin.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00