Sten Frykberg-stipendierna

Sten Frykberg (1910-1983) var pianist, dirigent och musikproducent. Han debuterade tidigt som pianist men därefter tog dirigeringen överhand och han verkade som chefsdirigent för flera av de svenska orkestrarna. Sten Frykberg uppnådde stor popularitet i de breda folklagren genom att bl. a. medverka i radio och TV-program i dubbla egenskaper, som dirigent och konferencier. Han var även under en lång rad år värd för radioprogrammet Önskekonserten.

Delas ut årligen. För stipendiet gäller inga ansökningsförfaranden.

Stipendiemottagare 2019:

Träblåssektionen i Gävle symfoniorkester.
Studie- och fortbildningsresa till Berlinfilharmonikerna samt möte med solooboisten Jonathan Kelly.

Kontrabassektionen i Göteborgsoperans orkester.
Studie- och fortbildningsresa till Teatro della Scala, Milano samt möte med solobasisten Giuseppe Ettore.

Trombonsektionen i Gävle symfoniorkester.
Studie- och fortbildningsresa till professor Kristian Steenstrup, Århus.

Christoffer Thorsell, pukist/slagverkare, i Nordiska kammarorkestern.
Fördjupning i barockspel på timpani och forskning efter repertoar med barockpukan i centrum.

Iskandar Komilov, violinist i Sveriges Radios Symfoniorkester
Fördjupning i kammarmusikspel tillsammans med sin stråkkvartett Ex Corde Quartet.

Lisa Viguer Vallgårda, soloharpist i Sveriges Radios Symfoniorkester.
För studieresa till tillverkningsfabriken Lyle&Healy för harpor i Chicago, USA.

Stipendierna delades ut i vid en konsert i Berwaldhallen i Stockholm den 12 oktober 2019.


Glada stipendiemottagare vid utdelningen i Berwaldhallen 2019.

Sten Frykberg

Sten Frykberg repeterar i Musikaliska Akademiens Stora sal.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00