Nationella och lokala stipendier

Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) förvaltar ett stort antal stipendiefonder avsedda att främja unga musikstuderandes utbildning. Stipendierna avser alla kompletterande och/eller fortsatta högre musikstudier.

Två slag av högre studiestipendier finns att söka:

Nationella stipendier

Sista ansökningsdag till Nationella stipendier är i maj.

Nationella stipendier kan sökas av instrumentalister och sångare inom konstmusik-, jazz- och folkmusikområdet samt av dirigenter, kompositörer och instrumenttekniker.

Studenter som vidprovtillfället minst har påbörjat andra året på en masterutbildning i musik vid någon av landets musikhögskolor är välkomna att provspela. 
Särskilda behörigheter för jazz-, folkmusik-, kördirigerings- orgel- och operastuderande samt övriga behörighetsregler finns i det informationsmaterial som läggs ut på denna sida i mars varje år.

Observera behörighetsreglerna för studenter antagna till operautbildning (vid OHS och HSM) eller utbildning i jazz, folkmusik, kördirigering eller orgel: Sökande får provspela/sjunga från det att de har påbörjat tredje året på en kandidatutbildning.

Provspelningar genomförs i september/oktober för instrumentalister, sångare och dirigenter. Kompositörer ska komma in med partitur och eventuella inspelningar.

Stipendiebeloppen varierar mellan 30 000 och 90 000 kronor.

Blanketter och information läggs ut på www.musikaliskaakademien.se/stipendier i mars varje år.

Lokala stipendier

Sista ansökningsdag till Lokala stipendier är den 18 oktober.

Studenter inskrivna vid någon av landets musik- eller operahögskolor är välkomna att söka. Högskolorna administrerar själva dessa ansökningar. Stipendierna rekvireras från KMA på särskild rekvisitionsblankett som läggs ut på www.musikaliskaakademien.se/stipendier.

Stipendiebeloppen varierar mellan 7 500 och 20 000 kronor. Ansökan lämnas till den högskola där den sökande är inskriven.

Blanketter och information läggs ut på www.musikaliskaakademien.se/stipendier i september varje år.


Provdatum för nationella stipendier 2019:
Proven genomförs i Stockholm förutom i Jazz (Malmö) och Dirigering (Göteborg).

v. 38
17 sep - Orgel/Ackordeon
19 sep - Cello/kontrabas
20 sep - Träblås
21 sep - Träblås

v. 39
24 sep - Piano
26 sep - Jazz (OBS! i Malmö)
27 sep - Jazz (OBS! i Malmö)

v. 40
01 okt - Sång (sökande från HSM)
02 okt - Sång
03 okt - Sång
04 okt - Sång (sökande från OHS)

v. 41
07 okt - Dirigering Orkester och Kör (OBS! i Göteborg)
08 okt - Slagverk
09 okt - Tidstrogna instrument
10 okt - Gitarr/Harpa
11 okt - Bleckblås

v. 42
15 okt - Folkmusik
17 okt - Violin/viola
18 okt - Violin/viola

Juryerna för komposition och instrumenntekniker sammanträder utan provspelningar.

Max Låke
Tel 08-407 18 07
max.lake(a)musikaliskaakademien.se

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00