Carin Malmlöf-Forsslings Pris

2018-års pristagare, Djuro Zivkovic (längst till vänster) tillsammans med stipendiater från Musikkonservatoriet i Falun och Anita Soldh, i samband med prisutdelningen vid Alfvéndagen.

 Tonsättaren Carin Malmlöf-Forssling grundade 2002 en stiftelse i sitt eget namn med syfte att stimulera det svenska konstmusiklivet. Detta sker i första hand genom utdelandet av ett pris till en svensk tonsättare. Årets mottagare är Djuro Zivkovic. Priset delades ut under Alfvéndagen i Tibble den 7 juli 2018. 

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00