Carin Malmlöf-Forsslings Pris

Paula af Malmborg Ward, Susanne Rydén och Andrea Tarrodi.

Pristagare och stipendiater tillsammans med representanter från Musikkonservatoriet i Falun, Kungl. Musikaliska akademien och Alfvénfonden. Tebogo Monnakgotla längst till höger i bild.

 

Tonsättaren Carin Malmlöf-Forssling grundade 2002 en stiftelse i sitt eget namn med syfte att stimulera det svenska konstmusiklivet. Detta sker i första hand genom utdelandet av ett pris till en svensk tonsättare.

2017 års tonsättarpris i Carin Malmlöf-Forsslings namn tillfaller Uppsaladottern och tonsättaren Tebogo Monnakgotla. Priset på 75 000 kr delades ut under Alfvéndagen i Tibble den 8 juli 2017.

Tonsättaren Tebogo Monnakgotla har blivit uppmärksammad för sina många alster för kammarensembler och orkester, men också nyligen på en av Kungliga Operans scener. Monnakgotla var även Sveriges Radios Composer in residence under åren 2007-2009.

Hon tilldelas Malmlöf-Forssling-priset 2017 med följande motivering:

Tebogo Monnakgotlas intelligenta och närvarande musikalitet lyser igenom i det nutidsförankrade tonspråk hon använder i sin musik med en färgpalett som är både överraskande och effektiv. Med en naturlig lyrisk ådra utforskar hon gärna ytterligheterna skönhet och fulhet - ur det föds något nytt och mycket tankeväckande.
Tebogo Monnakgotla har rättmätigt kallats för "Uppenbart en av landets främsta unga tonsättare".

 

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00