Göran Lagervalls Pedagogstipendier

Stipendierna utdelas årligen vid akademiens högtidssammankomst "för betydelsefulla insatser inom det musikpedagogiska området och med särskild hänsyn tagen till utveckling och förnyelse av såväl den obligatoriska som den frivilliga musikundervisningen bland barn och ungdom".

2016 års stipendier tilldelades

Paul Helltén och Ingalill Sörlin

Genom sin inspirerande och kreativa pedagogik får Paul Helltén sina elever att på nya sätt lära sig spela klassisk gitarr. Övningarna fokuserar ofta på snabbhet, flexibilitet och styrka. Hans engagerande undervisning har lett till att många av hans elever erhållit stipendier och även vunnit musiktävlingar. Flera har dessutom gått vidare till högre studier och ett liv som yrkesmusiker. Stipendiet är på 25 000 kronor.

Med sitt stora engagemang har Ingalill Sörlin utvecklat inspirerande metoder för arbetet med barn och unga inom musikundervisningen. Hon har en unik förmåga att verkligen se alla barn i sin verksamhet och att stimulera till gränsöverskridande samarbeten. Detta gäller inte minst i mötet med nyanlända barn och ungdomar där hennes arbete med musiken bidrar till att stärka språkinlärning och språkförståelse. Stipendiet är på 25 000 kronor.Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00