Folkmusik

Musik, medier, mångkultur
Musik, medier, mångkultur
Aldrig förr har så mycket musik av olika slag funnits på så många olika platser samtidigt. Med musiken som utgångspunkt förklaras hur social och kulturell mångfald uppstår och organiseras.

465 sidor. Inkl. CD-ROM.
ISBN 91-89038-19-3
Författare: Dan Lundberg, Krister Malm och Owe Ronström
http://www.visarkiv.se/mmmlänk till annan webbplats

För beställning, kontakta Din lokala bokhandlare eller beställ t.ex. via Adlibris länk till annan webbplatseller Bokuslänk till annan webbplats.

Kategorier

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00